Sistema funcional públic i urbà
per a l'aparcament ordenat
de motocicletes.

ESTÈTIC, ORDENAT
Moto box és un sistema patentat de pàrquing públic i urbà per a motocicletes de tot tipus, que per la distribució de les seves places d'estacionament fa que les motocicletes quedin estèticament alineades i ordenades, evitant el clàssic aparcament desordenat sobre simples liníes pintades a terra de carrers i voreres, places, etc. Aconseguint, alhora, un millor impacte visual i cívic a les nostres poblacions.
PRÀCTIC, FUNCIONAL
Moto box, pel seu disseny i construcció s'integra perfectament dins del mobiliari urbà existent. I a més de facilitar l'aparcament cívic i ordenat de les motocicletes, evita que s'estacionin un altre tipus de venícles (cotxes, camions, furgonetes...) a les places destinades a motos, gràcies a la protecció que ofereixen els monòlits separadors de formigó prefabricat, que substitueixen a les clàssiques i ineficaces ratlles pintades terra.
SEGURETAT, FIABILITAT
Moto box, per la seva funcional i robusta estructura, ens permet poder fixar i assegurar la motocicleta al suport ancorat d'acer que incorpora cada plaça de "box-parking" amb el cadenat propi de cada usuari, evitant els continus i desagradables robatoris de motocicletes.
ROBUST, POLIVALENT
Moto box parking, pel seu polivalent sistema de construcció mitjançant perfils d'acer anticorrosió i blocs de formigó prefabricat, ens facilita la seva senzilla instal.lació a la via pública, (carrers, places, parcs...), ja que no necessita d'obres ni costosos ancoratges al paviment per la seva instal.lació. Podem també fàcilment canviar la seva ubicació si fos necessari sense causar cap tipus de desperfecte en la via publica.

Mòduls independents de 6 m. ampliables.

Capacitat per a 6 motocicletes.
Amb marquesina per a publicitat a l'inici i final.
Moto Box Parking és la solució definitiva per als problemes d'estacionament de motocicletes en l'entorn públic i urbà de les nostres ciutats.

Més informació: tels. 657 870 471 - 93 755 10 11     Correu elèctrònic:  info@motoboxparking.com


MOTO BOX PARKING. Sistema Patentat